MARKALARIN ALGI VE DEĞERLERİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR ! - Tamer Mostur

MARKALARIN ALGI VE DEĞERLERİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR !


 Karar vermelerini etkileyen faktörlerin başında öncelikle, ihtiyaçlarının niteliği ve satın alma güçleri gelecektir. Bu faktörlerinin dışında çok temel bir tercihte başkalarının ve kendilerinin geçmiş alışverişler ve alışkanlıklarıdır. Tüketiciler, genelde önceden bildikleri ürüne ve mağazaya daha fazla ilgi duyarlar ve onları tercih ederler. Ürünün bilinilirliğini etkileyen en önemli unsurlar reklâm ve markadır.

Marka, bir üretici ya da satıcı tarafından yürütülen hizmet, reklâm, pazarlama, satış sonrası gibi faaliyetlerin tümünü oluşturulan ve ayrıca imaj, kalite algılaması ve bağlılık gibi değerlerinde içinde bulunduğu unsurların tümüdür. İyi bir marka; farklı, kolay tanınır, tutarlı, olumlu imaj yaratan, ürün kişiliği ve karakteri ile uyumlu ve sürekli olma gibi özelliklere sahiptir.

Tüketicilerin yaptıkları alışverişler, Marka değerinin tüketicilerin alternatif ürünlere karşı markayı tercih etmesi ve ona bir fiyatın belirlenmesinde en büyük etkendir.

Müşteri odaklı düşünen ve davranan ve bunun sonucunda ürünlerini ve hizmetlerini müşteri istek ve ihtiyaçlarını tam karşılayacak durumda sunan firmalar müşteriler tarafından daha fazla tercih edilirler. Ürünün tüketimi ya da kullanımı sırasında markaya ait özelliklerin gerçekliğinin kanıtlanması durumunda da müşteri memnuniyeti ve marka bağlılığı oluşacaktır. Memnuniyetsizlik halinde ise marka imajı olumsuz etkilenecek ve müşteriler ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak alternatiflerin arayışına gireceklerdir. Bu anlamda, satış sonrası hizmetlerin, müşteri ilişkilerinin, bakım-onarım ve garanti uygulamalarının da marka imajı üzerinde büyük etkisi vardır.

Marka bilinilirliği ve bağlılığı oluşturmanın “müşteri memnuniyetini sağlama” dışındaki en önemli yolu marka iletişimidir. Marka iletişimi, ürünün doğru hedef kitlesine ulaştırılabilmesi için çok ve çeşitli yollarla yapılan bir tanıtım ve reklam faaliyetidir.

Markaların tanıtılması ve müşterinin ilgisini ve beğenisini kazanması için günümüzde ileri teknolojiye dayalı iletişim araçları yaygın biçimde kullanılmaktadır. Müşteriler, gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, facebook gibi görsel ve yazılı medya kanallarında yeni çıkan ürünleri veya geliştirilen markaları takip edebilirler. Ürünün tanıtımı ve reklâmı ile başlayan marka iletişimi, ürün satışa sunulduktan sonra müşterinin alışveriş sırasında karşılaştığı satıcı davranışı ile devam eder. Alışveriş deneyimi, ilk iletişimde yaratılan izlenime uygun bir şekilde yaşandığında olumlu yönde ikinci adım atılmış olur.

 Marka iletişiminin etkili bir şekilde yapılması amaçlanan ürünün mağazada sergilenişi ve konumlandırılması müşterilerin dikkatini çekecek ve merakını uyandıracak şekilde yapılmalıdır. Birçok müşteri ürünü inceleyip diğerlerinden farkını anlamaya çalışarak karşılaştırma yapacaktır. Bu aşamada, mağaza çalışanlarının yaklaşımı da müşterinin o ürünle ilgilenmesinde ve satın alma sürecinde etkili olacaktır.

Satış noktasındaki yazı, resim, afiş, poster, el ilanı, fiyat insörtü, broşür türü araçlar da markayı öne çıkaran mesajlar verecektir. Müşteri bunları ne kadar sık ve ne kadar değişik yerde görür ya da işitirse etkilenme düzeyi o ölçüde yükselecektir. Ancak, bu sıklığın ve sürekliliğin rahatsız edici düzeye gelmemesine, itici olmamasına özen gösterilmelidir.

Marka iletişimi, pazara ilk tanıtımdan satış sonrası hizmetlere kadar pek çok aşamadan geçer. Bu sürecin her aşamasında birçok kişinin katkısı, emeği vardır. Büyük bir çabayla oluşturulan ve geliştirilen markanın herhangi bir aşamada oluşacak küçük bir hata ile zarar görmesine izin verilmemelidir. Bir marka ile ilgili olarak yaşanan müşteri memnuniyetsizliği, marka ile birlikte onun satın alındığı mağazanın ve onu satan satıcının da imajını zedelemiş olacaktır.

 Marka iletişimi, yalnızca üreticinin sorumluluğunda bırakılmayacak kadar önemli bir konu olduğundan dağıtıcılar, toptan satıcılar, mağazalar, mağaza çalışanları ve müşteri ilişkileri sorumluları, markalı ürünün üretiminden kullanımına ve sonrasına kadar çok duyarlı olmalıdırlar.

İyi markalar……

tamermostur@malatyalife.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
10Tem

Yeterlilik ve Ehliyet… Liyakat

27Eyl
26Ekm
28Mar
31Ara

Yine Emek, Yine Emek..