İşletmelerde Lojistik - Tamer Mostur

İşletmelerde Lojistik


zincirin halkaları gibi bir birbiriyle kenetlenmiş, makinelerin dişlileri gibide uyumlu hareket etmelidirler. Birimlerin birinin veya birkaçının yanlış hareket etmesi düzeni bozar ve işletmeyi zarara sokar. Bu birimlerden biride lojistiktir. Lojistik, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Lojistik, ürün tedarik, nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar. Lojistik işletme için en uygun prosesin oluşturulması ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyetle karşılanarak işin bitirilmesidir. Lojistik denince akla hemen nakliyat işi gelir. Tabi ki bu faaliyetlerin içinde nakliye de vardır ancak tek başına lojistik kavramını ifade edemez. Nakliye bir alt fonksiyondur. Kısaca lojistik işletmelerin faaliyetlerin tamamlayıcı ve değer katan en önemli birimlerden biridir diyebiliriz. Ele alacağımız bu birimin işleyişinde ürünün temininden nihai tüketiciye ulaşımına kadar geçen büyük bir süreç içerdiğinden çok önemli olduğu bir gerçektir. Bu faaliyetlerin doğru yönetilmesi çok basit süreçlerin anlamlı bir sıraya konulmasına bağlıdır. Burada da planlama kavramı en ön plana çıkmaktadır. Planlama bir işin en maliyetsiz ve doğru yapıldığında hedefi 12 den vuran garanti bir sistematik yapıdır. Planlama olmadan yapılan her iş başarısız olur.Yapmış olmak için bazı verileri bir araya getirerek planlama yapılamaz. Her türlü şart ve koşullar hesaplanarak satrançta olduğu gibi yapılacak hamlelerin yerinde ve zamanında olması sağlanmalıdır. Yapılan planlama harfiyen yerine getirilmelidir. Aksi durumlarda mutlaka B – C planı gibi alternatif uygulamalar hazırlanmalıdır. Bu doğrultudan hareketle gelen taleplere göre üretilen veya tedarik edilen ürünlerin sağlıklı ve uygun şartlarda ayrılması ambalajlanması, depolanıp, tasnif edilmesi lojistik faaliyetlerin en önemli ayaklarından biridir. Bu ayakların başarısı da doğru stok yönetimi ile perçinlenmelidir. Yapılan planlar doğrultusunda talep edilen ürünler temin edilip depolandıktan sonra sıra dağıtım ağında kullanılacak her türlü araçların yapılacak işe uygun seçilmesi gerekir. Burada bir üretim gerçekleşiyorsa dağıtım ağı; ana bayi, bayi, nihai tüketici gibi müşterilere ulaştırılması anlamına da gelir. Tüketiciye sunulana kadar geçen sürecin tümüne lojistik faaliyetidir diyebiliriz. Bu anlayışa henüz erişememiş ya da hedefini belirleyememiş yapılanmalar başarısız olmaya her zaman mahkûmdurlar. Önemli olan, lojistikte zincirin halkalarını bir bütün halinde düşünüp, organizasyon ve süreci iyi yönetebilmektir.

tamermostur@malatyalife.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
10Tem

Yeterlilik ve Ehliyet… Liyakat

27Eyl
26Ekm
28Mar
31Ara

Yine Emek, Yine Emek..