Toparlanın Toplantı Var - Yakup Deniz

Toparlanın Toplantı Var


 Aile, toplumun temel yapı taşlarından biri olup, toplumsal gelişmelere katkıda bulunan, sevgiyi, saygıyı, beraberliği, kardeşliği, dostluğu, arkadaşlığı içinde barındıran önemli bir kurumdur. Çocuklar ilk eğitimlerini ailede alıp toplumsal alana inmekte ve ailesinden örnek aldığı davranışları bu sahada sergilemektedirler.

 
Ailede demokratik ortamların oluşmasının en önemli yöntemlerinden biri de aile toplantılarıdır. Aile toplantıları, aile üyelerinin karar verme işleminde eşit haklara sahip olması, aile içinde demokratik ilişkilerin gelişmesini sağlar. Ki çocuklarımızın bazen “Babam /annem beni hiç dinlemiyor, bana söz hakkı bile vermiyor” dediğini öğretmenlerinden duyarız.
 
Aile toplantılarında: işitmek, işitilmek, aile bireyleri hakkında olumlu veya olumsuz değerlendirmeler yapmak, aylık yapılması gereken işleri planlamak, şikâyetleri dinlemek, çatışmaları -özellikle çocuklar arasındaki- çözümlemek, ailece yapılacak eğlencelerin takvimini belirlemek ( piknik, sinema, tiyatro…) gibi amaçlar güdülmelidir.
 
Aile toplantıları ne zaman ve hangi sıklıkta yapılmalıdır?
 
Aile toplantılarına ne zaman başlanacağı ile ilgili; illaki şu gün ve saatte başlarız veya bir ara yaparız demek, ötelemek doğru olmaz. Ama şu ana kadar böyle bir toplantı yapmadıysanız yarından tezi yok hemen başlamanız aileniz açısından olumlu bir gelişme olacaktır. Bu toplantıların daimi olması konunun ciddiye alınması açısından önemlidir. Toplantının tarihini belirleyip, ( örneğin her ayın son cumartesi günü ) bu tarihte bütün aile fertlerinin katılımı sağlanmalı ve bu hususta taviz verilmemelidir.   
 
Toplantıya bir başkan seçin
 
Eğer daha önce aile içinde hiç toplantı yapmadıysanız, yapacağınız bu ilk toplantıya ailenin en büyüğünü başkan seçmeniz iyi olacaktır. Daha sonraki toplantılarda dönüşümlü olarak başkan seçilebilir. Bazen çocuklarınızı da başkan olarak tayin edebilirsiniz. Bu tutum onlara güven vermekle birlikte çocuklarınıza değer verdiğinizin bizzat kendileri tarafından algılanmasını sağlayacaktır.
 
Toplantı tutanaklarını yazın
 
 Toplantıda alınan kararlar bir yere yazılmalıdır. Bu, hem konuşulan şeylerin unutulmamasını hem de bir sonraki toplantıda alınan kararların tekrar gözden geçirilmesini sağlayacaktır. Toplantıda alınan kararların hep aynı ajandaya yazılması, bir sonraki toplantı tutanaklarının değerlendirilmesi açısından önemlidir.
 
Herkesin görüşünü alın
 
       Toplantılarda herkesin görüşü alınmalıdır. Eğer herkesin görüşü alınmazsa demokratik bir ortam olmaz. Hep aynı kişinin konuşmasına müsaade etmeyin. Herkesin her konudaki görüşünü alın.
 
Anlaşmalara sadık kalın
 
Aslında en önemlisi toplantıda alınan kararlara uymaktır.  Çünkü alınan kararlara uyulmazsa toplantının güvenilirliği kaybedilmiş olur. Eğer aile fertlerinden herhangi birine bir görev verilmişse o kişi görevini yerine getirmelidir. Bunun takibi de yetişkin bireylere düşer.
 
 
Toplantıların güvenilir olmasını sağlayın
 
        Toplantının güvenilir olması toplantı kararlarının uygulanması ile ilgilidir. Toplantıda alınan kararlarla ilgili bir şikâyet hafta içinde değiştirilmemelidir, kararlar sadece aile toplantısında değiştirilebilir. Böylelikle toplantının güvenilirliği arttırılmış olur.
 
Her üyenin sorunlarına yer verin
Aile toplantılarının demokratik bir şekilde işleyebilmesi için herkesin sorunları üzerinde durulmalıdır. Anne babaya göre sorun olmayan, çocuğa göre sorun olabilmektedir. Bunun için hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin sorunlarına yer verilmelidir.
 
Eğlenceye zaman ayırın
Aile toplantıları sadece sorunların, şikâyetlerin görüşüldüğü yer değildir. Aile toplantılarında eğlencelerde planlanmalıdır. Böyle bir uygulama aile toplantılarına ilgiyi, sevgiyi arttırır.
 
 
ZAMAN İLERLEDİKÇE ÇOCUKLARIN BABALARI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
 
5 yaşında: Babam her şeyi bilir.
10 yaşında: Babam çok şey bilir.
15 yaşında: Bende babam kadar biliyorum.
20 yaşında: Aslında babamın sandığım kadar bilgisi yok.
30 yaşında: Bir kere de babamın fikrini sorsam fena olmaz.
40 yaşında: Nede olsa babam bazı şeyleri biliyor.(Bu arada çocukları olmuş, onu çileden çıkartmaktadır.)
50 yaşında: Babam her şeyi biliyor.
60 yaşında: Aaaaaaah! Babam aaah! Hayatta olsan da sana bir kelime olsun danışabilsem.
 
 
 
YAKUP DENİZ
PSİKOLOJİK DANIŞMAN

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
10Tem

Sabır ve Sabır Eğitimi

27Eyl

Gençlik...

26Ekm

Toparlanın Toplantı Var