İlk Adım - Tek Adım - Bir Adım


Dünyanızı dünyamızı bir adımla ilk adımla tek adımla değiştirebilirsiniz/ değiştirebiliriz. Kişiye doğru, kuruma doğru, canlıya doğru, ağaca, çiçeğe, hayvanata, insana doğru atılacak ilk adım çok şeyi değiştirir/değiştirecektir. Ben sana doğru bir adım geliyorum/sana doğru bir adım geliyorum/sana doğru ilk adımı attım demek o kişi hakkında bütün olumsuzlukları ve dargınlıkları ardıma attım, arkada bıraktım demektir.
İnsanlığın büyük kayıplar yaşamasının en büyük sebeplerinden biri atılacak o bir adımın atılmaması, geciktirilmesi, savsaklanması, engellenmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Habil ve Kabil ile başlayan bu ateş ancak ve ancak insanların ve insanlığın birbirine doğru bir adım atarak bütün kinlerinden, nefretinden, bencilliğinden, gururundan, kibrinden, zulmünden, zalimliğinden kurtulabilir veya kurtulacaktır. Atılacak o adımı gizlemeyelim, geri bırakmalayalım, geride tutmayalım.

Yanlışlarımızın sebebi atılan o son adımla başlarken, doğrularımızın tetikleyicisi de atılacak bir ilk adıma bağlı. Ne kadar ince bir çizgi… Atılacak son bir adım bütün kötülükleri tetikleyip hayatımızı kaotize ederken, atılacak bir ilk adım ise önümüze refahı, felahı, güzellikleri, doğruluğu, dürüstlüğü, istenilen ve tercih edilen hayatı vermektedir.

Kötülüğe doğru atılacak son bir adım bizi ateşe, kaosa sürükler cehenneme doğru bir seyir grafiğini önümüze serer. Ortamı/ortalığı yangın yerine döndürür. Bu yangından sadece biz yani tek bir kişi etkilenmez, bizimle beraber sürüklediğimiz, hinterlandımızda olan her şey bu ateşle yanar, kavrulur, hemen hemen her şey bir kenara savrulur. Düzen bozulur, mağrurlar ve mağdurlar oluşur. Kahir ekseriyette mağdurların olduğu bir ortam şekillenir. Canlı, cansız, insan, hayvan, bitki, börtü, böcek, çiçek etkilenir. Kendimizi, yaşanmaz ve yaşanılmaz bir ahval içinde buluruz.

Acınacak sonumuzu, atılmaması gereken bir adımla gerçekleştirmiş oluruz. Ama doğruya iyiye ramak kaldı deriz ya. İşte bundan dolayı güzelliğe, iyiliğe doğru atılacak adımı sakınmamalıyız. Bu adım bize en azından kurulu düzenimizi bırakır - var olan düzenimiz bozulmaz. En azından mevcudu mevcudata kavuşturmuş oluruz. Mesela ezeceksek herhangi bir şeyi bir adım geri. Hakaret edeceksek bir adım geri. Döveceksek, şiddet uygulayacaksak bir adım geri. Çalacaksak – çırpacaksak bir adım geri. Kumar oynayacaksak, bir dırama sebep olacaksak bir adım geri. Zimmetleyeceksek ve haksızca elde edeceksek, menfaatleneceksek bir adım geri. Zulmedecek – zalimlik edeceksek bir adım geri. Emeği sömürüp palazlanacaksak bir adım geri. Haktan hukuktan kopacaksak, rüşvet – iltimas-adam kayırma – benden sendencilik – haram yiyeceksek ve haram edeceksek bir adım geri.

Eveeeet!!!.. tam tersini düşünüp iyi olana ve iyiye doğru ise; bir adım ileri deyip adımları sıklaştırmak ve hızlandırmak gerekiyor. Zamana, mekana ve dahi insana andolsun ki; İlk adım, tek adım ve bir adımla dünyayı değiştirip, daha yaşanılır kılabileceğimiz gibi… yaşanılmaz hale de taşıyabiliriz.

İYİYE, GÜZELE, DOĞRUYA DOĞRU haydi birlikte ve kararlı bir adım atalım….

Saygıyla Selamlıyorum.
 

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
06May

KISA ve KIYAS

05Oca
26Ekm

Vekalet Ve Vekillik

17Eyl

Kafa, Kalp ve Ruh Bütünlüğü

08Tem

İlk Adım - Tek Adım - Bir Adım